שלי יותר גדול


שוב ושוב צצים דמוגרפים, שסופרים וממיינים ועושים סלקציה בין יהודים, ערבים ושאר בני אדם.

סלמאן מצאלחה || שלי יותר גדול

מחלת הלאומיות

הפתרון האופטימלי
כל העמים מדומיינים, כך גם הישראלים והפלסטינים. שני הצדדים נמצאים בתהליך של התגבשות ובניית זהות לאומית ייחודית. שני ה”עמים” נעים על קו התפר המפריד בין הדתי ללאומי.

סלמאן מצאלחה || 

מחלת הלאומיות


 

האתר הושק באוקטובר 2008