החינוך מופקר לספסרי הדת

מתמטיקה לחסרי דת
כדי להיחלץ מן המדרון שאליו נקלעה המערכת, הגיע הזמן לאחד את כל תוכניות הלימודים בכל התחומים. צריך להגיע למצב שבו 80% מתוכניות הלימודים הם לימודי ליבה המחייבים את כלל התלמידים. ליבה כזאת צריכה להיות בגדר ”ייהרג וכן יעבור”…

סלמאן מצאלחה || החינוך מופקר לספסרי הדת

כל הנכבות מתגמדות


סיסמת הפאן־ערביות לא הצליחה מעולם להביא לאיחוד בין שתי המדינות, שנשלטו על ידי הדוגלים באותה אידיאולוגיה, כביכול…

סלמאן מצאלחה || כל הנכבות מתגמדות

 

האתר הושק באוקטובר 2008