ערבים כלוחמי חירות ישראל


סלמאן מצאלחה ||

ערבים כלוחמי חירות ישראל


משמאל: וילנר, טובי, מיקוניס וחביבי 1948
שלא כבזמן הזה, היו זמנים שבהם אפשר היה לזכות את מנהיגי השמאל הערבי בארץ בתואר ״לוחמי חירות ישראל״. בימים ההם השמאל הערבי נלחם למען עצמאות ישראל ולא סלד מ״מדינה יהודית״. הדיווחים מהתקופה ההיא מציגים תמונה מאלפת.

מדינת הג׳וּהאד

 

מלאכה קלה היא לבוא בטענות אל רב כזה או אחר. הבעיה טמונה בדת עצמה על כל הרשע שבה, שבו היא מלעיטה את מאמיניה.

 

האתר הושק באוקטובר 2008