מדינת הג׳וּהאד

 

מלאכה קלה היא לבוא בטענות אל רב כזה או אחר. הבעיה טמונה בדת עצמה על כל הרשע שבה, שבו היא מלעיטה את מאמיניה.

סלמאן מצאלחה || מדינת הג׳וּהאד

מלאכה קלה עשה לו "הארץ" במאמר המערכת שכותרתו ״רב הנזק״, המתייחס לדברים שאמר הרב הראשי יצחק יוסף בדרשתו השבועית: ״בשבועות האחרונים נחשפים האזרחים למשנתו הגזענית של הרב הראשי הספרדי, יצחק יוסף, שנותן דרור ללשונו ומבטא את תפישת עולמו החשוכה״ (29.3). "אם היתה ידנו תקיפה, אם היה לנו כוח שלטון, גויים לא צריכים לגור בארץ ישראל", אמר הרב והוסיף, כי גויים מורשים לגור בישראל כדי לשרת את תושביה היהודים: "מי יהיו השמשים? מי יהיו כל העוזרים שלנו? לכן משאירים אותם פה בארץ".

מתוך חשש בלתי מוסבר, כותב המאמר נמנע מעימות חזיתי עם כל מה שמסמלת האידיאולוגיה הדתית שבבסיס עמדתו של הרב יוסף. האם דברים מן הסוג שאמר הם משהו חדש שהתרגש עלינו ״בשבועות האחרונים״? ומה עם הדרשות השבועיות שנישאו במשך עשרות שנים על ידי אביו, הרב עובדיה יוסף, שהלך לעולמו?

ועוד: האם דברי הרב הראשי "הספרדי״ הם עניין של יהדות ספרד בלבד? האם הרב הראשי ״האשכנזי״ חולק, או יכול לחלוק, על דבריו? הרי הרב יוסף לא המציא שום גלגל־יהדות חדש ממוחו הקודח, ודבריו מעוגנים עד הפרט האחרון בהלכה היהודית, הן של הספרדים והן של האשכנזים.

צריך לזכור כי מעולם לא קם איש מ״גדולי הדור״ — לא אשכנזי ולא ספרדי — והוציא פסק הלכה שהסיר את התואר "רב" מהשמות של הרבנים שחיברו את הספר ״תורת המלך״ או של אלה הממליצים עליו, כפי שאיש מ״גדולי הדור״ לא הפשיט את הרב מאיר כהנא מתוארו לפני כן. האין עובדה זו אומרת דרשני?

מלאכה קלה היא לבוא בטענות אל רב כזה או אחר. הבעיה טמונה בדת עצמה על כל הרשע שבה, שבו היא מלעיטה את מאמיניה. בוודאי ידועה לכל האמרה ״ממשה עד משה לא קם כמשה״, המתייחסת לרמב״ם, שנחשב גדול הפוסקים וזכה בכינוי ״הנשר הגדול״ על שהגביה עוף מעל כולם בידע המעמיק שלו ביהדות. כל הרבנים לסוגיהם, בין אם הם נושאים בתואר "רב ראשי" או מסתפקים במעמד של "רב זוטר", פוסקים בעקבות הרמב״ם. על כן, לפני שמתייחסים לדברי רב כזה או אחר מן הראוי לחזור אל דברי ״הנשר הגדול״.

גם ביהדות יש מלחמת קודש. לכן נכון יותר לכנות את ישראל "מדינת הג׳וּהאד". הנה דברים מפורשים שכתב על כך הרמב״ם: ״וכן ציווה משה רבנו מפי הגבורה, לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטווה נח, וכל מי שלא קיבל, ייהרג. והמקבל אותם — הוא הנקרא גר תושב בכל מקום״ (רמב״ם, הלכות מלכים, פרק ח'). המקבל מצוות בני נח נקרא ״גר תושב״ מכיוון שמאפשרים לו לגור בארץ ישראל, אך לא בירושלים. לירושלים מעמד שונה: ״ואלו דברים שנאמרו בירושלים: ...אין משכירין בתוכה בתים, ואין נותנין בתוכה מקום לגר תושב״ (רמב״ם, הלכות בחירה, פרק ז'). מכך נמצאנו למדים שמדיניות ממשלות ישראל השוללת תושבות של פלסטינים בירושלים עולה בקנה אחד עם הוראות ההלכה היהודית. ועל כן אין להתפלא על דברי רבנים. זוהי ההלכה, זוהי הדת המונותאיסטית.

לנוכח האמור לעיל, מן הראוי לצטט כאן דברים של יהודי חכם אחד, אנוס מפורטוגל, שסבל במאה ה–17 מנחת זרועם של רבנים. הוא היטיב לבטא את מהותה של הדת ואת מהותם של הדתיים: ״הוי נבלים, שאין כמותכם לפשע בקרב כל בני תמותה, אבות כל שקר, על אחת כמה וכמה יש לי הצדק לייסר אתכם ולשים אתכם למשל ולשנינה, למען לא תשלחו שוב יד עריצים באוהבי האמת ושונאי המרמה, למען לא תרדפו שוב את אלה שמחבקים באהבתם את כל הגזע האנושי בלי הבדל, אותו הגזע, שכולכם שנוא תשנאוהו... בזויים ושנואים לכל בעד מנהגיכם המשונים והמגוחכים, שעל ידם אתם מבקשים להיות נבדלים מכל בני האדם״ (אוריאל אקוסטה, דוגמת חיי אדם, הוצאת בלוך, ניו יורק 1928, עמ׳ נח).
*

הארץ, 14.04.2016

שיתופים:

תגובות בפייסבוק:תגובות באתר:
ניתן להשאיר תגובה כאן.

0 comments:

הוסף רשומת תגובה

במרחב
 • בימים ההם בזמן הזה

  בטרם מעלים האיסלאמיסטים את תפארת העבר על ראש שמחתם, יש אם כן להזכיר להם שהשגשוג המדעי והתרבותי אז התרחש דווקא בזכות הקפיצה מעל משוכת האיסלאם האורתודוקסי השמרני…


  המאפיה השבטית

  כך היה עם הקצב מבגדד, שהתחבא במרחב השבטי שלו, וכך הדבר עם הקצב מדמשק. מאות אלפי הרוגים ופצועים סורים, מיליוני פליטים והרס טוטלי של ערים לא מזיז לו כהוא זה…

  כל הפרטים

 • האור מגיע ממערב

  ”אינטלקטואלים” מוסלמים משננים במשך דורות שכל האמת והידע מצויים בקוראן. מי שמחזיק בתפישה כזאת, כמו חמור, מובטח לו שיישאר לעד מאחור…


  על האורה בקצה הג׳ורה

  אפשר להירגע. מה שאירע בתוניסיה לא עתיד לחזור על עצמו במדינות ערב האחרות. אמנם, הפלת דיקטטור על ידי התקוממות עממית מפיחה רוח חדשה, ואולי אף שביב של תקווה, בקרב רבים באזור, אבל מכאן ועד לחגיגות...

  כל הפרטים

בארץ
 • ערבי בכל ניידת

  היחסים בין הציבור הערבי לשלטון המרכזי לא יכולים להמשיך להתנהל במתכונתם הנוכחית, המעוותת. השלטונות חייבים להפנים את העיקרון של אזרחות שווה לכלל האזרחים, על כל המשתמע מהדבר...

  ישראל כמדינה ערבית

  ישראל הערבית", זו שגיליתי בימי התיכון, אינה שונה בהרבה מישראל היום, תרתי משמע. שכן, שנים הלעיטו אותנו בבית הספר בשירי עצמאות ישראל.

  כל הפרטים
 • נחשפה ערוות השמאל

  השיח הפוליטי בקרב מה שמכונה בטעות "שמאל" בישראל הוא שיח עקר, שלא ישנה את המצב הקיים. מדברים שפורסמו לאחרונה ב"הארץ" על ידי כותבים הנמנים עם מחנה השמאל כביכול, מצטיירת תמונה עגומה. השיח תחום בגבולות אתניים יהודיים.

  ספסרי הדת

  הנה נודע לנו באחרונה, כי בספרי הלימוד שבהם משתמשים בזרם הממלכתי־הדתי מצנזר משרד החינוך פרקים העוסקים ברביית האדם. זאת, מתוך היענות לבקשות מצד מערכת החינוך הממלכתית־הדתית.
 • ערבי, דבר ערבית

  גם הערבים מזלזלים בשפת אמם ונותנים יד לדחיקתה מהמרחב הציבורי. עדות לכך ניבטת מכל פינה ביישובים הערביים. השלטים והמודעות המתנוססים על בתי עסק ומשתלטים על הנוף העירוני הם כמעט על טהרת השפה העברית.

  יהודית ודגנרטית

  אפשר להירגע. לא תקום כאן מדינה דו־לאומית. הטעם לכך פשוט: בשטח שמשתרע בין הים לירדן אין שני לאומים מגובשים לצורך ריקוד הטנגו הזה.
ישראל-פלסטין
 • תש״ח בערבית

  הרטוריקה היא סם ההזיות שהערבים הורגלו ליטול מימים ימימה. את הרטוריקה הזאת הם חובשים כמגבעות מליציות ושוכחים שהיא משמשת משתיק־שכל על ראשיהם.

  כל הפרטים

 • בעקבות המופתי

  מכיוון ששמו של המופתי, חאג׳ אמין אל־חוסייני, התגלגל באחרונה על לשונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, החלטתי לנצל את השהות בברלין כדי להתחקות אחר עקבותיו של ״הצורר״ הפלסטיני...

  כל הפרטים

מגרות
 • על קופים וחזירים

  ויהי כאשר ישבו בני ישראל במדין ויאסור עליהם אללה ביום השבת את הדגים: הן דיג והן אכילה. ויהי כאשר באה השבת ויבואו הדגים על כל סוגיהם, ובא מקרל, ובאה דניס, ובא לברק, ובאו אלתית ואספמיא אל חוף ימם. ויהי בצאת השבת וישובו כל הדגים כולם אל לב ים, ולא שזפו עיני בני ישראל עוד דג, קטן כגדול, עד לבוא השבת הבאה. והיה כדבר הזה ימים רבים.
 • רצח לשם כבוד

  אין ישוב ערבי, בארץ או בחוץ לארץ, שלא ידע רציחות על רקע מה שמכונה "כבוד המשפחה". אינטלקטואלים ערבים רפי שכל מנסים להמעיט מחומרת המעשים האלה בטיעונים שונים, לרבות השוואת רצח על "כבוד המשפחה" ל"רצח על רקע רומנטי"...

ארכיון

 
תרגומים
 • מרטין נימלר

  בַּהַתְחָלָה בָּאוּ אֶל הַקּוֹמוּנִיסְטִים
  וְלֹא הֵרַמְתִּי אֶת קוֹלִי,
  כִּי לֹא הָיִּיתִי קוֹמוּנִיסְט;

  כל הפרטים

 • בלקרישנא סאמא

  מִי שֶׁאוֹהֵב פְּרָחִים, יֵשׁ לוֹ לֵב כֹּה רָגִישׁ.
  מִי שֶׁלֹּא יָכֹל לִתְלֹשׁ אֶת כּוֹתַרְתָּם,
  לוֹ וַדַּאי לֵב אָצִיל.

 • שרון אולדס

  אֵיךְ הֵם עוֹשִֹים אֶת זֶה, אֵלֶּה הָעוֹשִֹים אַהֲבָה
  לְלֹא אַהֲבָה? יָפִים כְּמוֹ רַקְדָּנִים
  מַחֲלִיקִים אֶחָד עַל גַּבֵּי הַשֵּׁנִי כְּגוֹלְשִׁים
  עַל קֶרַח, אֶצְבְּעוֹתֵיהֶם נְעוּצוֹת זֶה
  בְּגוּפוֹ שֶׁל זֶה, פְּנֵיהֶם
קולות באפלה
 • תגובות אחרונות

 • מבחר נושאים