רות גביזון | המדינה היהודית של רבין

תגובה:
ואכן, אפשר היה להעביר את הסכמי אוסלו רק בגלל הגוש החוסם של ממשלת רבין השנייה, שהושג באמצעות המפלגות הערביות...

רות גביזון || המדינה היהודית של רבין


במאמר נוקב הצביע סלמאן מצאלחה על העובדה שהמאבק על הקשר בין עתיד השטחים לבין דמותה וזהותה של ישראל קשור ל"יהודיותה" של המדינה ("רבין נרצח כישראלי, לא כיהודי", 4.11). לטענתו, רבין נרצח על ידי אלה שחשבו שפתרון שתי מדינות לשני עמים, שהוא ניסה לקדם, היה בגידה ביהדות. ואכן, אפשר היה להעביר את הסכמי אוסלו רק בגלל הגוש החוסם של ממשלת רבין השנייה, שהושג באמצעות המפלגות הערביות. הטענה (הלא נכונה) על היעדרו של "רוב יהודי" נתנה הכשר לדה-לגיטימציה של רבין ושל התהליך שבו התחיל. הרצח אכן התאפשר בשל אלה שהוציאו עליו "דין מוסר" ו"דין רודף".

מצאלחה טוען כי כל אלה מיטשטשים על ידי הניסיון של חלק ממחנה השלום היהודי להעדיף לכידות פנים-יהודית על פני מאבק ישראלי אזרחי. רבין החליט, באיחור מסוים, קובע מצאלחה, לפעול כישראלי ולא כיהודי. כך הוא נרצח. התמשכות הדיון בישראל כמדינה יהודית ממחישה, לדעתו, שרוצחו של רבין ניצח במאבק על דמותה של המדינה. ההשתמעות היא כי ישראל חייבת להתנתק מה"יהודיות" שלה ולפעול כמדינה ישראלית לכל דבר.

מצאלחה משמיע קול זה בצורה עקבית ואמיצה. בעיניו, התקלה ההיסטורית של הציונות היתה שהיא נמנעה להפריד בין המדינה היהודית לדת היהודית. מלחמת ששת הימים קירבה עוד את תומכי הפונדמנטליזם היהודי אל מקומות "טעונים בערכים דתיים ושבטיים", כדבריו. התיקון הוא, לכן, הפרדה ברורה בין הדת למדינה. על המדינה להפוך ממדינה יהודית למדינה ישראלית.

אלא שמצאלחה עצמו מזכיר כי רבין פנה לדרך אוסלו רק מפני שסבר כי "המשך הכיבוש של עם אחר, שממשיך להתרבות ומעמיד בסכנה את קיומה של מדינה יהודית עם רוב יהודי, הוא פלונטר קשה להתרה". במלים אחרות, הוויכוח בין רבין לבין מבקשי נפשו היה על המשמעות של המדינה היהודית ועל התנאים הנדרשים להמשך קיומה ושגשוגה.

מדינה יהודית אצל רבין לא היתה תיאוקרטיה ולא גרסה בלעדיות יהודית בכל ארץ ישראל. היא היתה הרצון של יהודים שיהיה מקום אחד בעולם שבו הם חיים כרוב וכעם היושב בארצו, ולא כמיעוט המתקיים בתוך מרקם חברתי ותרבותי זר, ונסמך על רצונם הטוב של מארחיו. על החלום הזה רבין לא ויתר. מצאלחה עצמו אומר כי הוא הלך לאוסלו כדי לשמר אותו. ואכן, ויכוח זה נמשך עד היום.

רבין, ורוב עקבי בציבור היהודי בישראל, רוצים בהסדר של שתי מדינות ובסיום הכיבוש לא כדי להעדיף ישראליות על יהודיות המדינה, אלא כדי לשמר את היכולת של יהודים לחיות בחלק ממולדתם בתנאים של עצמאות מדינית. אנו מקיימים את העיקרון המוסרי העתיק, שעומד גם בבסיס היהדות, שנכון לתת לאחרים מה שאנו, כפרטים וכעם, תובעים לעצמנו. אנו סבורים שהן מבחינת סיכוייה של ישראל להתקיים והן מבחינה מוסרית - ואלה קשורים - עדיף הסדר הוגן עם שכנינו, המכיר בזכויותיהם ועומד על הבטחת אלה שלנו, על פני מלחמת תמיד המבוססת על שלילה של חירות ועצמאות לפלסטינים.

המחלוקת אינה רק עם אלה שמאמינים בזכותנו הבלעדית על כל הארץ. מחלוקת קשה לא פחות יש עם אלה הסבורים כי הפלסטינים, ברובם הגדול, מחזיקים אף הם ב"כולה שלי", וכי לכן פתרון של שתי מדינות לשני עמים אינו אפשרי.

זהו מאבק קיומי לחזון הציוני היסודי, של שילוב שלטון עצמי יהודי עם הכרה בזכויותיהם ובעצמאותם של תושבי הארץ. דווקא מי שרוצה שבמאבק הזה ינצחו חסידי ההגדרה עצמית לשני העמים, לא צריך לזהות את מאבקו של רבין עם ויתור על חלום התחייה הלאומית של יהודים בחלק ממולדתם ההיסטורית.

*
פורסם: הארץ, 11 בנובמבר 2012

שיתופים:

תגובות בפייסבוק:תגובות באתר:
ניתן להשאיר תגובה כאן.

0 comments:

הוסף רשומת תגובה

במרחב
 • בימים ההם בזמן הזה

  בטרם מעלים האיסלאמיסטים את תפארת העבר על ראש שמחתם, יש אם כן להזכיר להם שהשגשוג המדעי והתרבותי אז התרחש דווקא בזכות הקפיצה מעל משוכת האיסלאם האורתודוקסי השמרני…


  המאפיה השבטית

  כך היה עם הקצב מבגדד, שהתחבא במרחב השבטי שלו, וכך הדבר עם הקצב מדמשק. מאות אלפי הרוגים ופצועים סורים, מיליוני פליטים והרס טוטלי של ערים לא מזיז לו כהוא זה…

  כל הפרטים

 • האור מגיע ממערב

  ”אינטלקטואלים” מוסלמים משננים במשך דורות שכל האמת והידע מצויים בקוראן. מי שמחזיק בתפישה כזאת, כמו חמור, מובטח לו שיישאר לעד מאחור…


  על האורה בקצה הג׳ורה

  אפשר להירגע. מה שאירע בתוניסיה לא עתיד לחזור על עצמו במדינות ערב האחרות. אמנם, הפלת דיקטטור על ידי התקוממות עממית מפיחה רוח חדשה, ואולי אף שביב של תקווה, בקרב רבים באזור, אבל מכאן ועד לחגיגות...

  כל הפרטים

בארץ
 • ערבי בכל ניידת

  היחסים בין הציבור הערבי לשלטון המרכזי לא יכולים להמשיך להתנהל במתכונתם הנוכחית, המעוותת. השלטונות חייבים להפנים את העיקרון של אזרחות שווה לכלל האזרחים, על כל המשתמע מהדבר...

  ישראל כמדינה ערבית

  ישראל הערבית", זו שגיליתי בימי התיכון, אינה שונה בהרבה מישראל היום, תרתי משמע. שכן, שנים הלעיטו אותנו בבית הספר בשירי עצמאות ישראל.

  כל הפרטים
 • נחשפה ערוות השמאל

  השיח הפוליטי בקרב מה שמכונה בטעות "שמאל" בישראל הוא שיח עקר, שלא ישנה את המצב הקיים. מדברים שפורסמו לאחרונה ב"הארץ" על ידי כותבים הנמנים עם מחנה השמאל כביכול, מצטיירת תמונה עגומה. השיח תחום בגבולות אתניים יהודיים.

  ספסרי הדת

  הנה נודע לנו באחרונה, כי בספרי הלימוד שבהם משתמשים בזרם הממלכתי־הדתי מצנזר משרד החינוך פרקים העוסקים ברביית האדם. זאת, מתוך היענות לבקשות מצד מערכת החינוך הממלכתית־הדתית.
 • ערבי, דבר ערבית

  גם הערבים מזלזלים בשפת אמם ונותנים יד לדחיקתה מהמרחב הציבורי. עדות לכך ניבטת מכל פינה ביישובים הערביים. השלטים והמודעות המתנוססים על בתי עסק ומשתלטים על הנוף העירוני הם כמעט על טהרת השפה העברית.

  יהודית ודגנרטית

  אפשר להירגע. לא תקום כאן מדינה דו־לאומית. הטעם לכך פשוט: בשטח שמשתרע בין הים לירדן אין שני לאומים מגובשים לצורך ריקוד הטנגו הזה.
ישראל-פלסטין
 • תש״ח בערבית

  הרטוריקה היא סם ההזיות שהערבים הורגלו ליטול מימים ימימה. את הרטוריקה הזאת הם חובשים כמגבעות מליציות ושוכחים שהיא משמשת משתיק־שכל על ראשיהם.

  כל הפרטים

 • בעקבות המופתי

  מכיוון ששמו של המופתי, חאג׳ אמין אל־חוסייני, התגלגל באחרונה על לשונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, החלטתי לנצל את השהות בברלין כדי להתחקות אחר עקבותיו של ״הצורר״ הפלסטיני...

  כל הפרטים

מגרות
 • על קופים וחזירים

  ויהי כאשר ישבו בני ישראל במדין ויאסור עליהם אללה ביום השבת את הדגים: הן דיג והן אכילה. ויהי כאשר באה השבת ויבואו הדגים על כל סוגיהם, ובא מקרל, ובאה דניס, ובא לברק, ובאו אלתית ואספמיא אל חוף ימם. ויהי בצאת השבת וישובו כל הדגים כולם אל לב ים, ולא שזפו עיני בני ישראל עוד דג, קטן כגדול, עד לבוא השבת הבאה. והיה כדבר הזה ימים רבים.
 • רצח לשם כבוד

  אין ישוב ערבי, בארץ או בחוץ לארץ, שלא ידע רציחות על רקע מה שמכונה "כבוד המשפחה". אינטלקטואלים ערבים רפי שכל מנסים להמעיט מחומרת המעשים האלה בטיעונים שונים, לרבות השוואת רצח על "כבוד המשפחה" ל"רצח על רקע רומנטי"...

ארכיון

 
תרגומים
 • מרטין נימלר

  בַּהַתְחָלָה בָּאוּ אֶל הַקּוֹמוּנִיסְטִים
  וְלֹא הֵרַמְתִּי אֶת קוֹלִי,
  כִּי לֹא הָיִּיתִי קוֹמוּנִיסְט;

  כל הפרטים

 • בלקרישנא סאמא

  מִי שֶׁאוֹהֵב פְּרָחִים, יֵשׁ לוֹ לֵב כֹּה רָגִישׁ.
  מִי שֶׁלֹּא יָכֹל לִתְלֹשׁ אֶת כּוֹתַרְתָּם,
  לוֹ וַדַּאי לֵב אָצִיל.

 • שרון אולדס

  אֵיךְ הֵם עוֹשִֹים אֶת זֶה, אֵלֶּה הָעוֹשִֹים אַהֲבָה
  לְלֹא אַהֲבָה? יָפִים כְּמוֹ רַקְדָּנִים
  מַחֲלִיקִים אֶחָד עַל גַּבֵּי הַשֵּׁנִי כְּגוֹלְשִׁים
  עַל קֶרַח, אֶצְבְּעוֹתֵיהֶם נְעוּצוֹת זֶה
  בְּגוּפוֹ שֶׁל זֶה, פְּנֵיהֶם
קולות באפלה
 • תגובות אחרונות

 • מבחר נושאים