ישראליוּת - אין חיה כזאת


שלילת הישראליוּת


הרבה מי־ביבים דתיים ולאומיים זרמו בנחלי המדינה מאז קומה. דומה כי היום יש הסכמה מקיר אל קיר על שלילת הישראליות, הן בקרב היהודים והן בקרב הערבים…

סלמאן מצאלחה || 

ישראליוּת - אין חיה כזאת


כולם בוודאי יסכימו שישראל היא מדינה לא נורמלית. אולי היא גם אחת המדינות המצחיקות בעולם. שכן, אין עוד מדינה הבורחת כמו מאש מהגדרת תושביה כשייכים לה מבחינה לאומית. לאחרונה אף הגדיל בית המשפט העליון לעשות, כשחזר והדגיש בפסיקתו כי ”לא הוכח בקריטריונים אובייקטיביים דבר קיומו של לאום ישראלי”. בשל כך הוא דחה את עתירתה של עמותת ”אני ישראלי”, שתבעה לרשום את הלאום הישראלי במרשם האוכלוסין.

העליון מבסס את פסיקתו, בין השאר, על אדני הציונות: ”התפישה כי יהדות אינה רק השתייכות דתית אלא השתייכות לאומית היא אבן יסוד של הציונות”, בלשונו של השופט עוזי פוגלמן. בכך חוזר השופט ומחדד את הסתירה בין הלאומיות הציונית, שהיא בת מאה שנים, לבין הדת היהודית, בת אלפי השנים. עוד הדגיש השופט, בצדק, כי ”אדם אינו יכול להשתייך לשני לאומים”. אכן, אדם נולד ללאום מסוים ואינו יכול לשנותו חדשות לבקרים. מההיגיון הבריא הזה, אם הולכים אתו עוד צעד קדימה, נובעת מסקנה מרחיקת לכת: מי שמשתייך ללאום היפני, הרוסי או האתיופי, למשל, אינו יכול בו בזמן להשתייך לעוד לאום. הדבר נכון גם אם הרוסי או האתיופי, נניח, מתגיירים. הם ימשיכו להשתייך ללאום־המוצא שלהם - רק עם דת חדשה, המוכרת על ידי הרבנים ותו לא. הלוא כן?

השופטים גייסו גם את הציבור הערבי כדי לנמק את דחיית העתירה: ”אימוץ רשמי או אפילו בלתי רשמי, של המונח ’העם הישראלי‘ עלול, במקום להכליל את המיעוט הערבי מבחינה לאומית - להדיר אותו מבחינה אזרחית... בציבור הערבי רבים יימנעו, או אף יסרבו מפורשות, להגדיר עצמם כישראלים בשל ’חוסר הנייטרליות‘ הלאומית של שם זה, או פשוט מסיבות פוליטיות”. השופטים הנכבדים לא טרחו ללכת לערבים ולשאול את פיהם. תחת זאת, העדיפו לצטט שמות ”ערביים” כמו יעקובסון ורובינשטיין.

אבל השאלה הזאת עלתה עוד בראשית ימיה של המדינה. בימים ההם היו גם ערבים ”אַסְלים” ו”בּלדים” למהדרין, שדיברו מפורשות על השתייכותם ל”עם הישראלי”. על כך מספר לנו המשורר ראשד חוסיין שהיה חבר מפ”ם. במאמר משנות ה–50 הוא מדווח על כנס שלום יהודי־ערבי שנערך בווינה ב–1952. הסופר הערבי אמיל חביבי נעמד אז על בימת הוועידה והצהיר: ”אין בישראל שני לאומים, אלא ישנו עם ישראלי ותו לא... כיוון ששתי השפות, העברית והערבית, הן ממקור אחד, וכיוון ששני העמים, הערבי והיהודי, ממקור אחד, וכיוון שהעם היהודי, כלומר בני ישראל, הם הרוב, יש לקרוא לתושבי ישראל - יהודים וערבים - בשם: העם הישראלי”.

מי שהתנגד לתפישתו של חביבי היו ציונים מחד גיסא וערבים מאידך גיסא. ”ביום ההוא”, ממשיך חוסיין לדווח, ”נעמד ציוני ידוע, שלל מכל וכל את דבריו של חביבי והצהיר, כי בישראל ישנם שני עמים: ערבי ויהודי”. לא זו אף זו, סונט איש מפ”ם באיש מק”י: ”הנציגים הערבים הסכימו באותו יום עם דבריו של הנציג הציוני ודחו את דבריו של אמיל חביבי”.

הרבה מי־ביבים דתיים ולאומיים זרמו בנחלי המדינה מאז קומה. דומה כי היום יש הסכמה מקיר אל קיר על שלילת הישראליות, הן בקרב היהודים והן בקרב הערבים. ה”ישראליות” קיימת רק בשפה האנגלית, בדרכון שמנפיקה המדינה לאזרחיה. בעברית ובערבית אין חיה כזאת.

פורסם: דעות-הארץ, 27.10.2013


***
For English, press here


שיתופים:

תגובות בפייסבוק:תגובות באתר:
ניתן להשאיר תגובה כאן.

0 comments:

הוסף רשומת תגובה

במרחב
 • בימים ההם בזמן הזה

  בטרם מעלים האיסלאמיסטים את תפארת העבר על ראש שמחתם, יש אם כן להזכיר להם שהשגשוג המדעי והתרבותי אז התרחש דווקא בזכות הקפיצה מעל משוכת האיסלאם האורתודוקסי השמרני…


  המאפיה השבטית

  כך היה עם הקצב מבגדד, שהתחבא במרחב השבטי שלו, וכך הדבר עם הקצב מדמשק. מאות אלפי הרוגים ופצועים סורים, מיליוני פליטים והרס טוטלי של ערים לא מזיז לו כהוא זה…

  כל הפרטים

 • האור מגיע ממערב

  ”אינטלקטואלים” מוסלמים משננים במשך דורות שכל האמת והידע מצויים בקוראן. מי שמחזיק בתפישה כזאת, כמו חמור, מובטח לו שיישאר לעד מאחור…


  על האורה בקצה הג׳ורה

  אפשר להירגע. מה שאירע בתוניסיה לא עתיד לחזור על עצמו במדינות ערב האחרות. אמנם, הפלת דיקטטור על ידי התקוממות עממית מפיחה רוח חדשה, ואולי אף שביב של תקווה, בקרב רבים באזור, אבל מכאן ועד לחגיגות...

  כל הפרטים

בארץ
 • ערבי בכל ניידת

  היחסים בין הציבור הערבי לשלטון המרכזי לא יכולים להמשיך להתנהל במתכונתם הנוכחית, המעוותת. השלטונות חייבים להפנים את העיקרון של אזרחות שווה לכלל האזרחים, על כל המשתמע מהדבר...

  ישראל כמדינה ערבית

  ישראל הערבית", זו שגיליתי בימי התיכון, אינה שונה בהרבה מישראל היום, תרתי משמע. שכן, שנים הלעיטו אותנו בבית הספר בשירי עצמאות ישראל.

  כל הפרטים
 • נחשפה ערוות השמאל

  השיח הפוליטי בקרב מה שמכונה בטעות "שמאל" בישראל הוא שיח עקר, שלא ישנה את המצב הקיים. מדברים שפורסמו לאחרונה ב"הארץ" על ידי כותבים הנמנים עם מחנה השמאל כביכול, מצטיירת תמונה עגומה. השיח תחום בגבולות אתניים יהודיים.

  ספסרי הדת

  הנה נודע לנו באחרונה, כי בספרי הלימוד שבהם משתמשים בזרם הממלכתי־הדתי מצנזר משרד החינוך פרקים העוסקים ברביית האדם. זאת, מתוך היענות לבקשות מצד מערכת החינוך הממלכתית־הדתית.
 • ערבי, דבר ערבית

  גם הערבים מזלזלים בשפת אמם ונותנים יד לדחיקתה מהמרחב הציבורי. עדות לכך ניבטת מכל פינה ביישובים הערביים. השלטים והמודעות המתנוססים על בתי עסק ומשתלטים על הנוף העירוני הם כמעט על טהרת השפה העברית.

  יהודית ודגנרטית

  אפשר להירגע. לא תקום כאן מדינה דו־לאומית. הטעם לכך פשוט: בשטח שמשתרע בין הים לירדן אין שני לאומים מגובשים לצורך ריקוד הטנגו הזה.
ישראל-פלסטין
 • תש״ח בערבית

  הרטוריקה היא סם ההזיות שהערבים הורגלו ליטול מימים ימימה. את הרטוריקה הזאת הם חובשים כמגבעות מליציות ושוכחים שהיא משמשת משתיק־שכל על ראשיהם.

  כל הפרטים

 • בעקבות המופתי

  מכיוון ששמו של המופתי, חאג׳ אמין אל־חוסייני, התגלגל באחרונה על לשונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, החלטתי לנצל את השהות בברלין כדי להתחקות אחר עקבותיו של ״הצורר״ הפלסטיני...

  כל הפרטים

מגרות
 • על קופים וחזירים

  ויהי כאשר ישבו בני ישראל במדין ויאסור עליהם אללה ביום השבת את הדגים: הן דיג והן אכילה. ויהי כאשר באה השבת ויבואו הדגים על כל סוגיהם, ובא מקרל, ובאה דניס, ובא לברק, ובאו אלתית ואספמיא אל חוף ימם. ויהי בצאת השבת וישובו כל הדגים כולם אל לב ים, ולא שזפו עיני בני ישראל עוד דג, קטן כגדול, עד לבוא השבת הבאה. והיה כדבר הזה ימים רבים.
 • רצח לשם כבוד

  אין ישוב ערבי, בארץ או בחוץ לארץ, שלא ידע רציחות על רקע מה שמכונה "כבוד המשפחה". אינטלקטואלים ערבים רפי שכל מנסים להמעיט מחומרת המעשים האלה בטיעונים שונים, לרבות השוואת רצח על "כבוד המשפחה" ל"רצח על רקע רומנטי"...

ארכיון

 
תרגומים
 • מרטין נימלר

  בַּהַתְחָלָה בָּאוּ אֶל הַקּוֹמוּנִיסְטִים
  וְלֹא הֵרַמְתִּי אֶת קוֹלִי,
  כִּי לֹא הָיִּיתִי קוֹמוּנִיסְט;

  כל הפרטים

 • בלקרישנא סאמא

  מִי שֶׁאוֹהֵב פְּרָחִים, יֵשׁ לוֹ לֵב כֹּה רָגִישׁ.
  מִי שֶׁלֹּא יָכֹל לִתְלֹשׁ אֶת כּוֹתַרְתָּם,
  לוֹ וַדַּאי לֵב אָצִיל.

 • שרון אולדס

  אֵיךְ הֵם עוֹשִֹים אֶת זֶה, אֵלֶּה הָעוֹשִֹים אַהֲבָה
  לְלֹא אַהֲבָה? יָפִים כְּמוֹ רַקְדָּנִים
  מַחֲלִיקִים אֶחָד עַל גַּבֵּי הַשֵּׁנִי כְּגוֹלְשִׁים
  עַל קֶרַח, אֶצְבְּעוֹתֵיהֶם נְעוּצוֹת זֶה
  בְּגוּפוֹ שֶׁל זֶה, פְּנֵיהֶם
קולות באפלה
 • תגובות אחרונות

 • מבחר נושאים